วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

http://www.bkkedu.in.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

https://sites.google.com/a/krabiedu.go.th/kbedu/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

http://www.kanpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://office2021.ksed.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

http://www.kptpeo.moe.go.th/web/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

http://www.kknpeo.moe.go.th/2018/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

http://www.suksachan.go.th/web/personnel.html

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

http://www.cpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

www.cbipeo.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

https://www.cntpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

https://sites.google.com/site/cpmpeo/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

http://www.cpnedu.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

www.cripeo.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

https://www.tpeotrang.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

http://www.trtpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

http://www.takpeo.moe.go.th/ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

http://www.nykpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

http://www.nptpeo.org

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

http://www.npmpeo.go.th  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

http://www.npeo.go.th/web/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

http://www.nstpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

http://www.nswpeo.go.th/main/index.php

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/npeo-nonthaburi/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

http://164.115.44.138/main2021/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

http://www.peonan.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

http://www.bked.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

http://www.brmpeo.moe.go.th/home/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

http://www.pathumpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

http://www.pknpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

http://www.pecprachin.moe.go.th/2018/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

http://www.ptnpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://www.aya.moe.go.th/aya/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

http://www.pedu.go.th/pedu/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

http://phatthalung1.go.th/phatthalung_Edu/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

http://www.pctpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

http://www.plkmoe.go.th/home/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

https://www.pbipeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.pnbpeo.go.th/th/index.php

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

https://www.phraepeo.go.th/main/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

http://www.phayaopeo.com/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

http://phuket-moe.xyz/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

http://www.mhkpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

http://www.mpeo.go.th/ms/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

http://www.msnpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

https://yalaedu.go.th/th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

http://www.ystpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

http://www.roietpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

http://www.edurng.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

http://rayongpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

http://rbprovincial.blogspot.com/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

https://www.lripeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

https://www.lpgpeo.info/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

http://www.lpnpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

http://www.loeipeo.go.th/web/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

http://www.sskpeo.moe.go.th/home/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

https://sakon-peo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

https://www.spe.go.th/frontpage

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

https://www.satunpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

http://www.prakanedu.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

http://www.skmpeo.moe.go.th/web/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

http://skn-peo.go.th/home/index.php

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

http://www.moesk.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

http://www.saraburipeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

http://www.singprovincial.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

https://sites.google.com/view/stipeo/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

http://www.moesuphan.in.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://new.suratpeo.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

http://www.srnpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

http://nkieducation.thai.ac/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

http://www.nbppeo.go.th/nbp/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

http://www.atgpeo.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

www.udnpeo.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

http://www.uthaipeo.go.th/index.php

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

http://www.uttpeo.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

http://www.ubnpeo.moe.go.th/ubnpeo/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

http://www.amnat-peo.go.th/

süpertotobet bahissenin bahissenin