วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (27042020.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน สป.ศธ. ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 6847 kB27-04-2021 11:1827-04-2021 11:18