วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 2564.pdf)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 2564.pdf 67 kB19-02-2021 16:5419-02-2021 16:54