วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ทศทางองคการ สป. 63 V.2 Page 1ทศทางองคการ สป. 63 V.2 Page 2

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ทิศทางองค์การ สป. 63_1.pdf)ทิศทางองค์การ สป. 63_1.pdf 939 kB18-02-2021 16:4318-02-2021 16:43
Download this file (ทิศทางองค์การ สป. 63_2.pdf)ทิศทางองค์การ สป. 63_2 1072 kB18-02-2021 16:3918-02-2021 16:39