วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดด้านล่าง

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01 ปกแผนสามปี  OK.pdf)01 ปกแผนสามปี  206 kB15-02-2021 16:5815-02-2021 16:58
Download this file (010. ภาคผนวก.pdf)010. ภาคผนวก 525 kB15-02-2021 17:0315-02-2021 17:03
Download this file (02 คำนำ แผน 63-65  OK.pdf)02 คำนำ แผน 63-65  68 kB15-02-2021 16:5815-02-2021 16:58
Download this file (03. บทสรุปผู้บริหาร 63-65 OK.pdf)03. บทสรุปผู้บริหาร 63-65  168 kB15-02-2021 16:5815-02-2021 16:58
Download this file (04. สารบัญ 2563-2565  OK.pdf)04. สารบัญ 2563-2565 288 kB15-02-2021 16:5815-02-2021 16:58
Download this file (05. ส่วนที่ 1 บทนำ 11 มี.ค. 63 OK.pdf)05. ส่วนที่ 1 บทนำ 11 มี.ค. 63 288 kB15-02-2021 16:5915-02-2021 16:59
Download this file (06 ส่วนที่ 2  บริบท  11 มี.ค.63 OK.pdf)06 ส่วนที่ 2 บริบท 11 มี.ค.63  1263 kB15-02-2021 16:5915-02-2021 16:59
Download this file (07. ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผน สป 3 ปี OK.pdf)07. ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผน สป 3 ปี 382 kB15-02-2021 16:5915-02-2021 16:59
Download this file (07.1 แผนผัง 3 ระดับ ปี 63-65  เล่มแผนขอ.pdf)07.1 แผนผัง 3 ระดับ ปี 63-65  258 kB15-02-2021 16:5915-02-2021 16:59
Download this file (07.2 ผังสาระของแผน ปี 63-65  เล่มแผนขอ.pdf)07.2 ผังสาระของแผน ปี 63-65 140 kB15-02-2021 16:5915-02-2021 16:59
Download this file (08.1 ส่วนที่4  ตารางโครงการ 63-65.pdf)08.1 ส่วนที่4 ตารางโครงการ 63-65 21 kB15-02-2021 17:0015-02-2021 17:00
Download this file (08.10 สรุป ย.4.pdf)08.10 สรุป ย.4 223 kB15-02-2021 17:0215-02-2021 17:02
Download this file (08.11 ย.4.pdf)08.11 ย.4 363 kB15-02-2021 17:0215-02-2021 17:02
Download this file (08.12 สรุป ย.5 .pdf)08.12 สรุป ย.5 230 kB15-02-2021 17:0215-02-2021 17:02
Download this file (08.13 ย.5.pdf)08.13 ย.5 1173 kB15-02-2021 17:0215-02-2021 17:02
Download this file (08.2 ส่วนที่4 สรุป.pdf)08.2 ส่วนที่4 สรุป 255 kB15-02-2021 17:0015-02-2021 17:00
Download this file (08.3 ส่วนที่ 5 .pdf)08.3 ส่วนที่ 5 198 kB15-02-2021 17:0015-02-2021 17:00
Download this file (08.4 สรุปรวม ย.1.pdf)08.4 สรุปรวม ย.1 223 kB15-02-2021 17:0015-02-2021 17:00
Download this file (08.5 ย.1.pdf)08.5 ย.1 451 kB15-02-2021 17:0615-02-2021 17:06
Download this file (08.6 สรุปรวม ย.2.pdf)08.6 สรุปรวม ย.2 222 kB15-02-2021 17:0115-02-2021 17:01
Download this file (08.7 ย.2.pdf)08.7 ย.2 632 kB15-02-2021 17:0115-02-2021 17:01
Download this file (08.8 สรุป ย.3.pdf)08.8 สรุป ย.3 227 kB15-02-2021 17:0115-02-2021 17:01
Download this file (08.9 ย.3.pdf)08.9 ย.3 530 kB15-02-2021 17:0115-02-2021 17:01
Download this file (09 .ส่วนที่ 6 การบริหารแผนฯ OK.pdf)09 .ส่วนที่ 6 การบริหารแผนฯ 72 kB15-02-2021 17:0215-02-2021 17:02
Download this file (อนุมัติแผน 3ปีและแผนขอเงิน 63 ทบทวน (1).pdf)อนุมัติแผน 3ปีและแผนขอเงิน 63 ทบทวน  1349 kB15-02-2021 17:0315-02-2021 17:03