วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 11-12/2563 (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตาม ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศ พ.ส.ธ..pdf)ประกาศ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 11-12/2563 1417 kB10-03-2021 10:3710-03-2021 10:37