วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (24-07-2564)

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. (18-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผย…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเห…

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหว...

17-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมิ…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัน...

16-07-2564

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครง…

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและปร…

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่ก…

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจัง...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 16 (27-07-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 • 1
 • 2
 • 3

27-07-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว...

24-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ป...

24-07-2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเค…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา…

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภ...

21-07-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

20-07-2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่…

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกร...

20-07-2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบา…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

20-07-2564

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑...

16-07-2564

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเน…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เ...

16-07-2564

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุ…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้...

14-07-2564

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน…

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำน...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำน…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพ...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมกา…

       วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาท...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรในการทดลองปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่)

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเน…

             เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแด...

08-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรอ…

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (27-07-2564)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn การศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (27-07-2564)

การประชุมผู้ประสานงาน "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (27-07-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (27-07-2564)

ศธจ.แพร่จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (27-07-2564)

ข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 27 ก.ค. 2564

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (27-07-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 1
 • 2
 • 3

27-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn การศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมกา…

            วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นาง...

27-07-2564

การประชุมผู้ประสานงาน "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"

การประชุมผู้ประสานงาน …

  วันที่  ๒๕  กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศีกษาธิการ  เ...

27-07-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

                   วันศุกร์ที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เว...

27-07-2564

ศธจ.แพร่จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ศธจ.แพร่จัดพิธีลงนามถวายพ…

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้...

27-07-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกร…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวั...

27-07-2564

ตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลื…

นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ เป็นประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่...

25-07-2564

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประส…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางพุทธพร  อินทรนันท์ และนางรจนา  กาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาต...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจ...

23-07-2564

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ …

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน...

23-07-2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติ…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแ...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรีย…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเตรียมค...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูน...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1-e0b8aae0b89b e0b992e0b991e0b990e0b993e0b990e0b999 1

 

(9 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ

1. ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

 

ปลัด ศธ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดย ศธ.จะต้องวางแผนการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ที่ควรได้รับโอกาสฉีดวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก ๆ เพราะสถานศึกษามีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

 

(เรื่องน่ารู้ : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ประเดิมฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

 

2. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เบิกจ่ายแล้ว ดังนี้

 

ส่วนกลาง ได้รับงบประมาณรวม 50,069 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 37.22% ดังนี้

 

สป.ศธ. ได้รับงบประมาณ 3,643 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 30.98%

สำนักงาน กศน. ได้รับงบประมาณ 11,280 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 33.17%

สช. ได้รับงบประมาณ 34,919 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 39.23%

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับงบประมาณ 225 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 27.76%

5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ., สำนักงานรัฐมนตรี, กลุ่มพัฒนาระบบริหาร, สำนักผู้ตรวจราชการ และสำนักอำนวยการ ตามลำดับ

 

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธภ.5 นครศรีธรรมราชการ, ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.6 ภูเก็ต และ ศธภ.14 อุบลราชธานี ตามลำดับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธจ.เชียงใหม่, ศธจ.ปัตตานี, ศธจ.อุบลราชธานี, ศธจ.ยะลา และ ศธจ.พิษณุโลก ตามลำดับ

ปลัด ศธ. ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 3-4 หากจำเป็นก็ต้องปรับแผนการทำงาน และให้ทุกหน่วยงานเทียบเคียงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ (Performance) ด้วย

 

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานยึดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คือ 1) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า 50% ที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นสำคัญ 2) งบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 3) หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด

 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ.

 

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ. ที่ดำเนินการภายใต้ 5 ด้านหลัก คือ

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง มีแผนงานโครงการ 67 โครงการ

พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีแผนงานโครงการ 30 โครงการ

พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีแผนงานโครงการ 70 โครงการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีแผนงานโครงการ 27 โครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีแผนงานโครงการ 127 โครงการ

4. โครงการศึกษาธิการสัญจร ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

 

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจร ครั้งแรก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดและรองปลัด ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 4 สาย คือ

 

ปลัด ศธ. เดินทางไป รร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รองปลัด ศธ.”ธนู ขวัญเดช” เดินทางไป รร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” เดินทางไป รร.บ้านกาดฯ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” เดินทางไป รร.วัดนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ส่วนในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 จะเป็นพิธีเปิด นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลจากการลงพื้นที่ 4 สาย รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ 4 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของศึกษาธิการภาค 15 คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน

 

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และนำเสนอปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับภาค/จังหวัด ปิดท้ายด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

 

ปลัด ศธ.ย้ำว่า การจัดงานให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามความจำเป็น ไม่กินอยู่อย่างหรูหรา ให้คำนึงว่าการไปราชการครั้งนี้ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสภาพปัญหาจากคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

5. การจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 4 ท่อน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมให้รับทราบว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะจัดให้มีการอบรม 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นพิเศษ (เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน โดยผ่าน 3 ท่อนแล้ว) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 สำหรับผู้ตรวจราชการ ศธ. และศึกษาธิการภาค/จังหวัด โดยรับจำนวนจำกัด

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะมีการอบรมวิทยากรแกนนำระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ที่ราชพฤกษ์ โดยเชิญผู้ตรวจราชการ ศธ.เข้าอบรมด้วย ผู้ผ่านการอบรมจะได้สิทธิประดับเข็มพระราชทานฯ

6. การแข่งขันฟุตซอล 6 คนของกระทรวงศึกษาธิการ “เสมา คัพ”

 

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมว่า ศธ.จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 6 คน “เสมา คัพ” ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ และความสามัคคี 

 

พิธีเปิด วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทน รมว.ศธ. เป็นประธาน พร้อมมอบนม “ไวตามิลค์” สนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารสายการบิน “นกแอร์” มอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง สำหรับผู้เล่นทรงคุณค่าอีกด้วย

 

7. การสรรหาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ปลัด ศธ.ย้ำในที่ประชุมถึงหลักการสรรหาผู้บริหาร ศธ. ด้วยว่า “จะยึดระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการคัดเลือกผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าแต่ละคน สำหรับผมเติบโตด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่เคยวิ่งเต้น ดังนั้นทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผม ก็จะต้องไม่ทำอย่างนั้นด้วย เส้นสายไม่มีผลต่อการตัดสินใจ”

ที่มา : ศธ360.

 

(9 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ

1ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ปลัด ศธ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดย ศธ.จะต้องวางแผนการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ที่ควรได้รับโอกาสฉีดวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก ๆ เพราะสถานศึกษามีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

(เรื่องน่ารู้ : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ประเดิมฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

2การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เบิกจ่ายแล้ว ดังนี้

ส่วนกลาง ได้รับงบประมาณรวม 50,069 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 37.22% ดังนี้

 • สป.ศธ. ได้รับงบประมาณ 3,643 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 30.98%
 • สำนักงาน กศน. ได้รับงบประมาณ 11,280 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 33.17%
 • สช. ได้รับงบประมาณ 34,919 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 39.23%
 • สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับงบประมาณ 225 ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว 27.76%

5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ., สำนักงานรัฐมนตรี, กลุ่มพัฒนาระบบริหาร, สำนักผู้ตรวจราชการ และสำนักอำนวยการ ตามลำดับ

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธภ.5 นครศรีธรรมราชการ, ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.6 ภูเก็ต และ ศธภ.14 อุบลราชธานี ตามลำดับ
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 หน่วยงานแรก ที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 46.66) คือ ศธจ.เชียงใหม่, ศธจ.ปัตตานี, ศธจ.อุบลราชธานี, ศธจ.ยะลา และ ศธจ.พิษณุโลก ตามลำดับ

ปลัด ศธ. ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 3-4 หากจำเป็นก็ต้องปรับแผนการทำงาน และให้ทุกหน่วยงานเทียบเคียงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ (Performance) ด้วย

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานยึดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คือ 1) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า 50% ที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นสำคัญ 2) งบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 3) หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด

3การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ.

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของ สป.ศธ. ที่ดำเนินการภายใต้ 5 ด้านหลัก คือ

 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง มีแผนงานโครงการ 67 โครงการ
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีแผนงานโครงการ 30 โครงการ
 3. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีแผนงานโครงการ 70 โครงการ
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีแผนงานโครงการ 27 โครงการ
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีแผนงานโครงการ 127 โครงการ

4โครงการศึกษาธิการสัญจร ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจร ครั้งแรก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดและรองปลัด ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 4 สาย คือ

 • ปลัด ศธ. เดินทางไป รร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 • รองปลัด ศธ.”ธนู ขวัญเดช” เดินทางไป รร.ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” เดินทางไป รร.บ้านกาดฯ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • รองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” เดินทางไป รร.วัดนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ส่วนในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 จะเป็นพิธีเปิด นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลจากการลงพื้นที่ 4 สาย รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ 4 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของศึกษาธิการภาค 15 คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และนำเสนอปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับภาค/จังหวัด ปิดท้ายด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

ปลัด ศธ.ย้ำว่า การจัดงานให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามความจำเป็น ไม่กินอยู่อย่างหรูหรา ให้คำนึงว่าการไปราชการครั้งนี้ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสภาพปัญหาจากคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5การจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 4 ท่อน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมให้รับทราบว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะจัดให้มีการอบรม 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

 • การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นพิเศษ (เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน โดยผ่าน 3 ท่อนแล้ว) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 สำหรับผู้ตรวจราชการ ศธ. และศึกษาธิการภาค/จังหวัด โดยรับจำนวนจำกัด
 • การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะมีการอบรมวิทยากรแกนนำระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ที่ราชพฤกษ์ โดยเชิญผู้ตรวจราชการ ศธ.เข้าอบรมด้วย ผู้ผ่านการอบรมจะได้สิทธิประดับเข็มพระราชทานฯ

6การแข่งขันฟุตซอล 6 คนของกระทรวงศึกษาธิการ “เสมา คัพ”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. แจ้งที่ประชุมว่า ศธ.จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 6 คน “เสมา คัพ” ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ และความสามัคคี 

พิธีเปิด วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทน รมว.ศธ. เป็นประธาน พร้อมมอบนม “ไวตามิลค์” สนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารสายการบิน “นกแอร์” มอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง สำหรับผู้เล่นทรงคุณค่าอีกด้วย

7การสรรหาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ.ย้ำในที่ประชุมถึงหลักการสรรหาผู้บริหาร ศธ. ด้วยว่า “จะยึดระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการคัดเลือกผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโอกาสความก้าวหน้าแต่ละคน สำหรับผมเติบโตด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่เคยวิ่งเต้น ดังนั้นทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผม ก็จะต้องไม่ทำอย่างนั้นด้วย เส้นสายไม่มีผลต่อการตัดสินใจ”

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2
Banner-mannaulschool-opsV2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

10524592
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1893
14331
36317
82939
305981
304001
10524592

3.05%
28.66%
1.35%
2.19%
0.03%
64.71%
Online (10 minutes ago):61
61 guests
no members

Your IP:3.95.131.146


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webops@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin