สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.reo7.moe.go.th
หัวข้อ "รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564"
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 28 เมษายน 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
158527
 
158528
158529