วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (24-07-2564)

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. (18-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผย…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเห…

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหว...

17-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมิ…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัน...

16-07-2564

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครง…

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและปร…

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่ก…

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจัง...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศึกษาธิการภาค 16 (21-07-2564)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ป...

24-07-2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเค…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา…

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภ...

21-07-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

20-07-2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่…

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกร...

20-07-2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบา…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

20-07-2564

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑...

16-07-2564

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเน…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เ...

16-07-2564

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุ…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้...

14-07-2564

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน…

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำน...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำน…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพ...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมกา…

       วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาท...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรในการทดลองปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่)

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเน…

             เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแด...

08-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรอ…

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้...

08-07-2564

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผ…

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่ง...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (25-07-2564)

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (23-07-2564)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (23-07-2564)

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"
 • 1
 • 2
 • 3

25-07-2564

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประส…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางพุทธพร  อินทรนันท์ และนางรจนา  กาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาต...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจ...

23-07-2564

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ …

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน...

23-07-2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติ…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแ...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรีย…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเตรียมค...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูน...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร...

23-07-2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 และพิธีทำบุญอาคาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำโดยนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน น...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ดำเนิน“โค…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษ...

23-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือฯ ประจำปี 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการส่…

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัด...

22-07-2564

ศธจ.เลย ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ศธจ.เลย ประชุมบุคลากรสำนั…

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แส...

22-07-2564

จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)”

จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

22-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การนิเทศ …

             วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจ...

22-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาสีขาว

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การเสริมส…

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป...

22-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมตาม“โครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และป้องกันไวรัส COVID-19 (5 ส. BIG Cleaning สู้ไวรัสโควิด 19)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) จัดกิจกรร…

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

01

ในช่วงเวลาแค่ครึ่งศตวรรษ ฟินแลนด์ที่มีประชากร 5.4 ล้านคน สามารถเปลี่ยนจากประเทศที่มีเศรษฐกิจการเกษตรและป่าไม้ มาเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบัน ลักษณะโดดเด่นของฟินแลนด์คือ ประเทศรัฐสวัสดิการ ที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรสูงสูงสุดประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตก การศึกษามีคุณภาพสูง และนโยบายรัฐที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ส่วนจุดเด่นทางด้านเศรษฐกิจคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร และธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน IT

ฟินแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจด้านการศึกษา ชื่อเสียงโด่งดังของฟินแลนด์มาจากผลการสำรวจของกลุ่ม OECD เรียกว่า Program for International Student Assessment (PISA) ที่มีการสำรวจทุกๆ 3 ปี โดยเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนของฟินแลนด์ติดอันดับสูงทั้ง 3 ด้าน เหมือนกับนักเรียนของเกาหลีใต้และสิงคโปร์

นอกจากความรู้ความสามารถของนักเรียนฟินแลนด์แล้ว การศึกษาของฟินแลนด์ยังโดดเด่นมากในเรื่องที่ คุณภาพการศึกษาของบรรดาโรงเรียนต่างๆ แทบไม่แตกต่างกันมาก ทำให้นักเรียนที่มีความสามารถสูงกับต่ำ มีช่องว่างที่ต่างกันไม่มาก แสดงให้เห็นว่า ความรู้ความสามารถของนักเรียนฟินแลนด์แทบทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฟินแลนด์ประสบความสำเร็จเรื่องความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ทั้งๆที่นักเรียนฟินแลนด์มีการบ้านน้อย เวลาเรียนก็น้อยกว่าประเทศอื่น และนักเรียนส่วนใหญ่เข้าโรงเรียนใกล้บ้าน นาย Ollin Luukkainen ประธานสหภาพครูของฟินแลนด์กล่าวว่า “ความเท่าเทียมกันเป็นคำที่สำคัญสุดของการศึกษาฟินแลนด์”

แนวคิด “ความเท่าเทียม”
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟินแลนด์เริ่มต้นการเดินทางในเส้นทางใหม่ ฟินแลนด์เป็นประเทศยากจน ป่าไม้คือทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ความเสียเปรียบดังกล่าว ทำให้ผู้นำประเทศมองเห็นว่า ความสำเร็จของประเทศอยู่ที่ การสร้างมันสมองให้แก่ประชาชน การศึกษาจึงเป็นความหวังเดียว ที่จะเตรียมตัวประชาชนสู่เศรษฐกิจใหม่ ที่ไม่ใช่การเกษตรหรืออุตสาหกรรม แต่เป็นความรู้ แม้ในเวลานั้น เศรษฐกิจไฮเทคจะยังไม่เกิดขึ้น แต่เป้าหมายดังกล่าว ทำให้ฟินแลนด์เริ่มต้นก่อนประเทศอื่นๆ ที่จะทำให้การศึกษาฟินแลนด์มีความพร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21
02

ก่อนที่ฟินแลนด์จะปฏิรูปการศึกษาไปสู่เส้นทางใหม่นั้น สังคมมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องทิศทางการศึกษาของประเทศ เช่น คนส่วนหนึ่งเห็นว่า จำเป็นหรือที่จะสร้างโรงเรียนรัฐบาลให้มีหลักสูตรการเรียนเหมือนกัน จำเป็นด้วยหรือที่นักเรียนทุกคนควรจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ แบบเดียวกับนักเรียนโรงเรียนชั้นนำ นอกจากภาษาฟินแลนด์และสวีเดนแล้ว จำเป็นหรือที่นักเรียนจะต้องเรียนภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา เป็นต้น

ในต้นทศวรรษ 1970 คณะกรรมการพิเศษปฏิรูปการศึกษาเสนอให้ฟินแลนด์สร้างระบบการศึกษาที่โรงเรียนมีเป็นเอกภาพเดียวกัน เดิมระบบการศึกษาฟินแลนด์แยกเป็นโรงเรียนสายสามัญ กับโรงเรียนพื้นบ้าน (folk school) นักเรียนที่เข้าเรียนสายสามัญจะมาจากครอบครัวคนมีฐานะในเมือง ในที่สุด ฟินแลนด์ก็ปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปดังกล่าว ทำให้ระบบการศึกษาฟินแลนด์สะท้อนสิ่งที่เรียกว่า “โอกาสที่ทั่วถึงของการศึกษาที่มีคุณภาพ” (universal high-quality education)

ระบบการศึกษาฟินแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้ดูจากผลการทดสอบของ PISA ที่นักเรียนฟินแลนด์ได้คะแนนสูงสุด นักเรียนในฟิลแลนด์ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ละดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันฟรี การศึกษาภาคบังคับเริ่มจากอายุ 7-16 ปี ที่เริ่มต้นเมื่ออายุ 7 ปี เพราะต้องการให้เด็กได้พัฒนาเต็มที่ในช่วงวัยเด็ก นักเรียนต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา ครูสามารถสอนในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนหลักของประเทศ นักเรียนฟินแลนด์เป็นนักอ่าน แม้แต่เวลาดูโทรทัศน์ เด็กก็ยังอ่านคำบรรยายซับไตเติ้ล หนังสือเด็กในฟินแลนด์มีจำนวนมากกว่าประเทศใดในโลก หากเปรียบเทียบกับประชากร
แนวคิดของฟินแลนด์เรื่อง การศึกษามีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทำให้ทุกๆฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสังคมโดยรวมและตัวบุคคล สังคมสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากทรัพยากรมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และพลังพลวัตรต่างๆ (dynamism) แต่สำหรับคนในสังคม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยให้คนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ความเป็นเลิศมาจากไหน
ความมหัศจรรย์ด้านการศึกษาของฟินแลนด์ ทำให้นักการศึกษาจากทั่วโลก เดินทางมาดูงานการศึกษาของฟินแลนด์ คนที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิรูปการศึกษาของฟินแลนด์คือ Pasi Sahlberg ที่เขียนหนังสือชื่อ Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? ในปี 2011 เขาเดินทางไปแลกเปลี่ยนความเห็นกับครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก โดยพูดถึงความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสหรัฐฯกับฟินแลนด์ เช่น ทำไมอาชีพครูจึงมีเกียรติมากในฟินแลนด์ แต่มีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ Sahlberg พูด และคนอาจจะฟังแบบผ่านๆไปคือ “ในฟินแลนด์ ไม่มีโรงเรียนเอกชน” ในทางปฏิบัติ นักเรียนและนักศึกษาทุกคนในฟินแลนด์ เข้าเรียนสถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่ว่าจะระดับอนุบาลหรือปริญญาเอก

03Pasi Sahlberg เห็นว่า นักปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกาหมกมุ่นกับคำถามที่ว่า เราจะติดตามความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร หากไม่มีการทดสอบเป็นระยะ เราจะปรับปรุงการสอนได้อย่างไร หากไม่มีเรื่องความรับผิดของครูที่ทำหน้าที่ไม่ได้ดี หรือไม่มีการให้ผลตอบแทนแก่ครูที่ทำหน้าที่ได้ดี เขามองว่า คนอเมริกันมองโรงเรียนเหมือนกับร้านขายของ ที่พ่อแม่สามารถเข้ามาหาซื้อของที่จะเอาไปให้กับลูก

ในหนังสือชื่อ The Nordic Theory of Everything ผู้เขียนคือ Anu Partanen ได้อธิบายแนวคิดของ Pasi Sahlberg ว่า เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ฟินแลนด์จำเป็นต้องปฏิรูประบบการศึกษานั้น เป้าหมายการปฏิรูปไม่ใช่ความเป็นเลิศทางการศึกษา แต่เป็นเรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษา การจะเข้าใจแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษา จำเป็นต้องเข้าใจงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ในเรื่องการศึกษา

ในหนังสือชื่อ Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty คนเขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ MIT ชื่อ Abhijit Banerjee และ Esther Duflo ที่กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาของประเทศยากจน การศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง ที่มีการพูดกันมากว่าเป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมด แต่ผู้เขียนบอกว่า ผู้เชี่ยวชาญมักจะมองการศึกษา ด้วยแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งจากทั้งหมด 2 แนวคิดด้วยกัน

 

แนวคิดที่ 1 คือมองการศึกษาแบบ “อุปสงค์” (demand approach) โดยมองว่า การศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง พ่อแม่เสียเงินให้ลูกเข้าโรงเรียน เพราะเป็นการลงทุน ที่จะได้ผลตอบแทนในอนาคต อนาคตของเด็กนักเรียนจึงขึ้นกับความต้องการและฐานะเศรษฐกิจของพ่อแม่ แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหลายประเทศ การศึกษาต้องอาศัยการให้บริการจากภาคเอกชน แนวคิดนี้ส่งเสริมการมีทางเลือกด้านการศึกษา ทำให้มีการการแปรรูปการศึกษามากขึ้น และมีมาตรการปฏิรูปการศึกษาต่างๆ เช่น การวัดผลการสอนของครู การแข่งขันระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียน รวมทั้งการมีเวลาเรียนมากขึ้น

 

แนวคิดที่ 2 คือความคิดที่มองการศึกษาแบบ “อุปทาน” (supply approach) การศึกษาเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ฟินแลนด์มองการศึกษาด้วยแนวคิดนี้ โดยเห็นว่า เป้าหมายการศึกษา คือการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมแก่พลเมืองทุกคน และเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่คนทุกคน เมื่อฟินแลนด์ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 1970 ให้โรงเรียนมีหลักสูตรเป็นเอกภาพเดียวกัน เป้าหมายการปฏิรูปก็เพื่อให้ฟินแลนด์บรรลุเป้าหมาย การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจอิงอาศัยองค์ความรู้ และประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
04บทเรียนจากฟินแลนด์
ความสำเร็จของฟินแลนด์เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ คือภายในระยะ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ในทศวรรษ 1950 ฟินแลนด์ยังเป็นประเทศล้าหลัง ช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย การว่างงานในฟินแลนด์พุ่งขึ้นถึง 19% เพราะโซเวียตเป็นตลาดใหญ่ของฟินแลนด์ ทำให้ฟินแลนด์ตระหนักว่า การที่ฟินแลนด์จะอยู่รอดได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ประเทศต้องสามารถเรียนรู้ได้ไวและมีประสิทธิผลมากกว่าประเทศคู่แข่ง ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ฟินแลนด์จึงมุ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้ แรงงานมีฝีมือสูง และการสร้างสรรค์

สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของฟินแลนด์ คือ ความสามารถที่จะประสานและบูรณาการ 3 อย่างเข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสูง ระบบการศึกษาที่ดีเลิศ และระบบรัฐสวัสดิการ ในยุคต้นของธุรกิจโทรศัพย์มือถือ ธุรกรรมการผลิตของ Nokia เคยมีสัดส่วนถึง 40% ของเศรษฐกิจฟินแลนด์ นักการศึกษาฟินแลนด์มักพูดว่า การศึกษาฟินแลนด์ที่เป็นเลิศ ไม่ใช่เพราะต้องการสร้างอัจฉริยะ แต่ต้องการยกระดับนักเรียนทุกคนที่อยู่ต่ำสุดให้สูงขึ้นมา รัฐสวัสดิการช่วยส่งเสริมระบบการศึกษาที่สร้างความเสมอภาค

ความสำเร็จในเรื่องระบบการศึกษาของฟินแลนด์ มาจากความมุ่งมั่นของทุกส่วนในสังคม ที่มองเห็นว่า การศึกษาคือปัจจัยสร้างความมั่งคั่งแก่ประเทศ และแก่ประชากรแต่ละคน ความมุ่งมั่นนี้ทำให้เกิดระบบการศึกษามีคุณภาพสูงแก่นักเรียนทุกคน ความสำเร็จทางการศึกษา ยังมาจากลักษณะเฉพาะของฟินแลนด์เอง การนำโมเดลการศึกษาของฟินแลนด์ ไปใช้อีกประเทศหนึ่ง จึงต้องพิจารณาถึงความแตกต่างด้านสังคมด้วย

แต่ความสำเร็จด้านการศึกษาของฟินแลนด์ ก็ให้บทเรียนสำคัญที่เป็นลักษณะสากลอย่างหนึ่ง ที่ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ ฟินแลนด์แสดงให้เห็นว่า ความเป็นเลิศทางการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมาจากการแข่งขันด้านการศึกษา แต่สามารถเกิดขึ้นมาจากแนวคิดเรื่อง ความเสมอภาค ระบบการศึกษาบนพื้นฐานความเสมอภาค สามารถเป็นเส้นทางสู่เศรษฐกิจที่แข่งขันได้ และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

เอกสารประกอบ
The Nordic Theory of Everything. Anu Partanen, HarperCollins, 2016.
Finnish Lesson. Pasi Sahlberg, Teacher College, Columbia University, 2011.

ที่มา : https://thaipublica.org

 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2
Banner-mannaulschool-opsV2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

10506973
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
12070
10856
18698
82939
288362
304001
10506973

คาดการณ์วันนี้
5928

3.06%
28.67%
1.35%
2.18%
0.03%
64.71%
Online (10 minutes ago):79
79 guests
no members

Your IP:18.204.48.69


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webops@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin