วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (24-07-2564)

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. (18-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผย…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเห…

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหว...

17-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมิ…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัน...

16-07-2564

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครง…

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและปร…

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่ก…

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจัง...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศึกษาธิการภาค 16 (21-07-2564)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ป...

24-07-2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเค…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา…

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภ...

21-07-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

20-07-2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่…

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกร...

20-07-2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบา…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

20-07-2564

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑...

16-07-2564

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเน…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เ...

16-07-2564

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุ…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้...

14-07-2564

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน…

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำน...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำน…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพ...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมกา…

       วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาท...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรในการทดลองปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่)

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเน…

             เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแด...

08-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรอ…

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้...

08-07-2564

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผ…

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่ง...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (25-07-2564)

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (23-07-2564)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (23-07-2564)

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"
 • 1
 • 2
 • 3

25-07-2564

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประส…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางพุทธพร  อินทรนันท์ และนางรจนา  กาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาต...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจ...

23-07-2564

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ …

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน...

23-07-2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติ…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแ...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรีย…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเตรียมค...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูน...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร...

23-07-2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 และพิธีทำบุญอาคาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำโดยนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน น...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ดำเนิน“โค…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษ...

23-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือฯ ประจำปี 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการส่…

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัด...

22-07-2564

ศธจ.เลย ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ศธจ.เลย ประชุมบุคลากรสำนั…

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แส...

22-07-2564

จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)”

จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

22-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การนิเทศ …

             วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจ...

22-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาสีขาว

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การเสริมส…

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป...

22-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมตาม“โครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และป้องกันไวรัส COVID-19 (5 ส. BIG Cleaning สู้ไวรัสโควิด 19)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) จัดกิจกรร…

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

ซีรีส์นี้จะนำเสนอเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Chisounomori ที่นำเสนอข้อมูลของสถาบันวิจัยฟูจิตสึ เรื่องที่เก้ามีชื่อว่า "ทักษะการเอาตัวรอดในยุค AI"
01
"ยุค AI" หมายถึงยุคที่มนุษย์เราอยู่ร่วมกับ AI ได้โดยไม่หวาดกลัวหรือตกเป็นเบี้ยล่างของ AI การจะเป็นเช่นนี้ได้ เราต้องพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในยุคนี้เสียก่อน แต่ทักษะที่ว่านี้ มีอะไรบ้างล่ะ? บทความนี้จะแจกแจงถึงทักษะที่เราต้องมีในยุค AI จากทัศนะของผู้เขียน
02

"ยุค AI" หมายถึงยุคที่มนุษย์เราอยู่ร่วมกับ AI ได้โดยไม่หวาดกลัวหรือตกเป็นเบี้ยล่างของ AI การจะเป็นเช่นนี้ได้ เราต้องพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในยุคนี้เสียก่อน แต่ทักษะที่ว่านี้มีอะไรบ้างล่ะ? บทความนี้จะแจกแจงถึงทักษะที่เราต้องมีในยุค AI จากทัศนะของผู้เขียน

 
 
คอมพิวเตอร์จะมาแทนที่เราจริงหรือ?
หลักสูตรใหม่ของญี่ปุ่นสำหรับปี 2020 และปีต่อๆ ไปได้กำหนดให้มีการสอนการเขียนโปรแกรมแก่เด็กชั้นประถมศึกษาด้วย ตามที่กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ MEXT ได้กล่าวไว้ว่า "จุดประสงค์ของหลักสูตรก็คือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจริงๆ แล้วเป็นทักษะที่ไม่ล้าสมัย ทั้งยังใช้ได้กับหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าเด็กๆ จะเติบโตไปประกอบอาชีพอะไรก็ตาม"

เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมขออ้างคำกล่าวของคุณโทโมโกะ นัมบะ ** ผู้ก่อตั้งบริษัทเกม DeNA และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่เคยกล่าวไว้ว่า "การพัฒนาด้าน AI ว่ากันว่าจะทำให้เกิดการแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วย AI หรือหุ่นยนต์มากถึง 49% ในอนาคต เราจะสูญเสียอาชีพปัจจุบันไปเกือบครึ่ง ใครก็ตามที่ไม่อยาก "ถูกคอมพิวเตอร์ใช้" ก็ควรต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่าจะใช้งานคอมพิวเตอร์ (เขียนชุดคำสั่ง) อย่างไร และการสอนเขียนโปรแกรมก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นขึ้นมาได้ ไม่ใช่ว่ารัฐบาลอยากให้เด็ก ๆ ทุกคนกลายมาเป็นนักโปรแกรมเมอร์ แต่รัฐบาลต้องการให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะที่จะทำให้พวกเขาเป็นผู้ออกคำสั่ง ไม่ใช่รับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์"

ในเดือนมีนาคม ปี 2016 โปรแกรม AlphaGo ที่พัฒนาโดย Google ทำให้โลกต้องตะลึงด้วยการคว่ำแชมป์เกมโกะ อย่างคุณ ลี เซดอล ชาวเกาหลีได้ถึง 4-1 ส่วนในเกมโชงิหรือหมากรุกญี่ปุ่นนั้น เราก็เพิ่งจะเห็นอดีตแชมป์ คูนิโอะ โยเนะนากะ ปรมาจารย์ด้านโชงิเสียท่าให้กับโปรแกรมนักเล่นโชงิอย่าง Bonkras ไปอย่างสูสี *** ตอนนี้คอมพิวเตอร์เอาชนะมนุษย์ได้แล้วทั้งในเกมโกะและโชงิ ขณะที่มีการโต้เถียงมากมายเกี่ยวกับเอกภาวะทางเทคโนโลยี ผมรู้สึกว่าสักวัน ปัญญาประดิษฐ์จะต้องก้าวข้ามปัญญามนุษย์ไปได้อย่างง่ายดายเป็นแน่

ดังนั้นเราจึงกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว แล้วทักษะไหนบ้างล่ะที่เรา โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวและเด็กๆ ผู้จะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปจะต้องมีในยุคนี้?

 

ทักษะใดที่เราควรพัฒนา?
รองศาสตราจารย์ไมเคิล ออสบอร์น จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ชี้ให้เห็นว่า "นักพิมพ์ดีดถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมเอกสารไปแล้ว พนักงานรับจ่ายเงินในธนาคารก็ถูกแทนที่ด้วยเอทีเอ็ม อาชีพที่จะอยู่รอดไปในอนาคตเห็นทีจะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะสังคม" และ "สิ่งสำคัญก็คือเราต้องไม่ทำเหมือนว่า AI เป็นภัยคุกคาม แต่ควรจะคิดหาวิธีใช้งานและทำงานร่ววมกับ AI มากกว่า" **** ผมเชื่อว่าความเห็นของเขาสะท้อนความคิดของนักวิชาการอีกหลายท่านในสมัยนี้ เมื่อเราพูดถึงการแบ่งประเภทแรงงาน เราควรจะปล่อยให้งานที่น่าเบื่อจำเจ ไม่ซับซ้อนให้เป็นหน้าที่ของ AI แล้วมุ่งสนใจงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง (คาดกันว่า) AI จะไม่ค่อยถนัดนัก

แล้วความคิดสร้างสรรค์อะไรบ้างล่ะที่คนมีแต่คอมพิวเตอร์ขาด? ผมวิเคราะห์แนวคิดนี้จากทัศนะของตัวเอง และได้ความคิดหลักๆ ออกมาสามอย่าง ก็คือ ความคิดใหม่ๆ การมีไหวพริบ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

ความคิดใหม่ ๆ
พูดอย่างง่ายๆ ความคิดใหม่ๆ ก็คือความคิดที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน

AI ฉลาดก็จริง แต่ก็ยังเรียนรู้ได้เฉพาะจากข้อมูลที่มีเท่านั้น ถ้าข้อมูล เช่น บันทึกการแข่งขันโกะหรือโชงินับล้านๆ ครั้งมีอยู่แล้วถูกป้อนให้ AI เรียนรู้ AI ก็จะมีประสบการณ์การเดินหมากนับล้านครั้งอยู่กับตัวในชั่วพริบตาอย่างที่มนุษย์เราไม่มีวันทำได้ ก่อนที่เราจะทันรู้ตัว AI ก็ก้าวนำเราซึ่งเรียนรู้จากการรู้แบบเก่าๆ เป็นปีๆ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า AI จะเป็นผู้เล่นมือฉกาจในเกมแบบนี้

แต่ถึงอย่างนั้น AI ก็ยังสับสนได้เมื่อพบการเดินหมากที่ไม่เคยมีมาก่อน อดีตปรมาจารย์ คูนิโอะ โยเนะนากะ เป็นผู้เล่นที่ต่อสู้ด้วยวิธีแบบนั้น แม้ว่าท่านจะแพ้การแข่งขัน แต่ก็แพ้เพราะต้องสู้กับการตัดสินใจ และการกระทำ (ความเคลื่อนไหว) ที่เกิดขึ้นโดยชุดคำสั่งสองมิติ ซึ่งทำงานภายใต้กติกาของเกมโชงิ

ในชีวิตประจำวันและการทำงาน การดำเนินชีวิตต่างๆ ที่สลับซับซ้อนในหลายมิติ ถ้าการตัดสินใจและการกระทำ (ความเคลื่อนไหว) เป็นรูปแบบเดิมเสมอๆ ไม่เปลี่ยนไปเลย AI ก็จะเรียนรู้ได้ แต่ถ้า AI ต้องพบกับความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน (และความเคลื่อนไหวที่เกิดจากความคิดเหล่านั้นผสมผสานกัน) การจะก้าวข้ามเรื่องนี้ไป (การเอาชนะในการแข่งขัน) ก็ยากอยู่สักหน่อย ความสามารถนี้เองที่มนุษย์ต้องมี คนที่นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการทำงานจะเป็นบุคลากรที่มีค่า หรือถ้าให้เฉพาะเจาะจงกว่านั้น การมีความคิดนอกกรอบ มีความคิดหรือมุมมองที่แหวกแนว จะกลายเป็นทักษะสำคัญ พูดอีกอย่างก็คือนี่เป็นทักษะที่ทำให้เรามีคำพูดที่ว่า "ไม่รู้ไปขุดเอาไอเดียนี้มาจากเรื่องนั้นได้อย่างไร" ซึ่งนี่เป็นทักษะของมนุษย์

ดังนั้นเราจึงต้องนำตัวเองเข้าไปสำรวจสิ่งใหม่ๆ ที่เรายังไม่มีข้อมูลและพัฒนาตัวเอง สิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้รับมือหรือสร้างสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักขึ้นมาได้ สิ่งที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นประดิษฐกรรมหรือนวัตกรรมชิ้นเอก เพียงแค่พยายามทำให้เกิดการคิดใหม่ทำใหม่ในโรงเรียนหรือที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันก็ถือเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้แล้ว

การมีไหวพริบ
เราทุกคนรู้กันดีว่ามีการวิจัยเพื่อจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้หุ่นยนต์มานานแล้ว ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ Pepper ***** AI ที่พัฒนาโดย SoftBank ซึ่งสามารถแสดงอารมณ์ได้ เช่น เขิน ว้าวุ่นใจ แถมยังชอบให้คนทำตัวดีกับมันด้วย SoftBank อ้างว่า Pepper มีความรู้สึกจริง และยังบอกอีกด้วยว่าเป็นความรู้สึกที่มีลักษณะเฉพาะตัวอีกต่างหาก การแสดงอารมณ์ของ Pepper มาจากการตั้งโปรแกรมเอาไว้ ยังไม่สามารถตอบโต้ต่อสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักจิตวิทยาได้และยังไม่มีไหวพริบ****** อย่างที่มนุษย์มี ซึ่งผมเชื่อว่าไหวพริบที่ยอดเยี่ยมนี้เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีวันหมดไปในตัวมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาหุ่นยนต์ Painting Fool ซึ่งระบายสีตาม 'ความรู้สึก' กำลังตามมา หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถสร้างภาพศิลปะที่สวยงามได้ราวกับคนที่มีเซนส์ศิลปะยอดเยี่ยม แต่บางครั้งมันก็สร้างงานที่ไม่ได้สวยอะไรมากนัก ออกมาบ้างเหมือนกัน ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้บางคนเชื่อว่า AI กำลังจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม AI ในตอนนี้ยังไม่สามารถสร้างงานศิลป์รูปแบบใหม่ขึ้นมาได้ อย่างที่ปิกัสโซ่เคยทำ ภาพวาดของปิกัสโซ่ซึ่งกล่าวกันว่ายอดเยี่ยมนั้นไม่ได้มาจากฝีมือการวาดรูปเหมือนจริงแต่มาจากการวาดภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรียกว่าศิลปะแบบคิวบิสม์ การสร้างสรรค์และแสดงรูปแบบใหม่ๆ เป็นผลมาจาก

ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ ไหวพริบนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายสาขา ไม่เฉพาะแต่ด้านศิลปะ หากไม่มีไหวพริบแล้ว การเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
มนุษย์ไม่อาจอยู่ได้โดยไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลย การติดต่อสื่อสารกันนั้นทำให้เกิดค่านิยมความคิดใหม่ๆ การปฏิสัมพันธ์ทำให้เราได้คิดมากขึ้น ทำมากขึ้น ผู้อื่นสามารถกระตุ้นให้เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มากมาย การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียทำให้เราได้มีโอกาสพบปะผู้คนและขยายขอบเขตความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเรามากขึ้น เมื่อถูกกระตุ้นจากคนรอบข้าง ความสามารถที่เราแสดงออกมานั้นไม่อาจทดแทนหรือนำไปเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ได้ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันเป็นการกระทำที่เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้คนและเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะเป็นสัตว์สังคม มนุษย์จะวิวัฒน์ไปพร้อมกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้คนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ ผมจะขอยกตัวอย่างเช่นวิกิพีเดียที่เปิดให้เราเข้าไปค้นข้อมูลหรือเติมข้อมูลได้ ส่วน GitHub ก็ช่วยพัฒนาโปรแกรมต่างๆ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิงเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ตามหาความเป็นมนุษย์
จนถึงตอนนี้ ผมได้กล่าวถึงการเอาตัวรอดในยุค AI โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ความคิดซึ่งเป็นกิจกรรมทางสมอง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราต้องใส่ใจด้วย ก็คือสุขภาพและความแข็งแรง กลับไปที่หลักสูตรชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ MEXT กันดีกว่า แนวหลักสูตรนี้เน้นเรื่อง "ความกระหายที่จะมีชีวิต" คำนี้ ในความหมายของ MEXT ประกอบด้วยการมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ รอบรู้ และมีสุขภาพแข็งแรง ******* แม้ว่าคำเหล่านี้จะเป็นคำในตำราเรียน แต่ผมก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องความสำคัญของร่างกายที่แข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ การมีไหวพริบ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งผมได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์จะไปมีประสบการณ์ทางกายแบบเราได้อย่างไร ทั้งความรู้สึกที่ได้รับการเติมเต็ม ความขาดแคลน เจ็บป่วย และแม้แต่ความมั่นคงหรือไม่มั่นคงทางจิตใจซึ่งก่อเกิดเป็นความรู้ในระดับที่เรามีอยู่ตอนนี้ คำถามเหล่านี้จะไปมีความหมายกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีชีวิตจิตใจได้อย่างไร ********?

พฤติกรรมของมนุษย์เป็นวงจรซ้ำๆ ที่วนเวียนอยู่กับการรับและประมวลข้อมูล จากนั้นจึงทำตามที่ได้ประเมินข้อมูล การตัดสินใจนั้นมาจากเหตุผล ซึ่ง AI ก็ได้รับการประเมินข้อมูล ปฏิบัติตามนั้นเช่นเดียวกับเรา แต่ต่างกันตรงที่เหตุผลในการตัดสินใจ ความต่างนั้นก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ การมีไหวพริบ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดังที่ได้กล่าวข้างต้นนั่นเอง ปัจจัยเหล่านี้รวมไปถึงการประมวลผลที่ซับซ้อนในสมองมนุษย์ (หรือ "มนุษยชาติ") และการมีวงจรความคิดแบบนั้นก็ลึกซึ้งและไร้เหตุผลเกินกว่าที่ AI จะตามได้ทัน มนุษย์เราจึงควรหมั่นพัฒนาวงจรความคิดนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป

 

บทสรุป: ยุคที่มนุษย์อยู่ร่วมกับ AI
อย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นของบทความ นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าหากเราปรับตัวโดยมุ่งเน้นไปยังโอกาสที่มีความเปลี่ยนแปลงมอบให้จะดีกว่าการเน้นในสิ่งที่จะถูกแทนที่ ทั้งนี้การคิดหาวิธีใช้เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญ นี่เป็นมุมมองที่เราควรใช้เวลามองไปถึงยุค AI ในหนังสือ The Second Machine Age ที่เพิ่งตีพิมพ์ไป ********* อีริก บรินจอปสัน ซึ่งเป็นผู้เขียนกล่าวว่า "คอมพิวเตอร์จะก้าวข้ามขีดจำกัดของปัญญามนุษย์และพามนุษยชาติไปสู่สิ่งใหม่ๆ แน่นอน เพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ที่ไหนเท่านั้น" ผมเองก็เห็นด้วย สิ่งที่เรารู้แล้วก็คือยุคของ AI คือยุคที่เราจะอยู่ร่วมกับ AI โดยไม่กลัวและไม่ตกเป็นเบี้ยล่าง เช่นนั้นแล้วเราก็ควรพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดในยุคสมัยนั้น ในสามสิบปีที่ผ่านมา การฝึกฝนร่างกายได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากที่เคยออกกำลังกายด้วยท่าวิ่งกระโดดแบบ Bunny Hop ตอนนี้เราหันมาพัฒนาากล้ามเนื้อ ฉันใดก็ฉันนั้น การฝึกสมองก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และมนุษย์เราก็ควรรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยความยินดี


 

*: อ้างอิงจาก เว็บไซต์ของ MEXT (การสอนเขียนโปรแกรมในชั้นประถม (สรุปการหารือ))
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/122/houkoku/1372522.htm
**: อ้างอิงจาก สุนทรพจน์ของคุณ โทโมโกะ นัมบะ (ที่ Educational IT Solution EXPO ณ Tokyo Big Sight วันที่ 18 พฤษภาคม 2016)
***: Yonenaga, K. (2012). Ware Yaburetari ~ Kompyu-ta Kisen no Subete wo Kataru [I lost--Everything about the Computer Shogi Match]. Chuokoron-Shinsha
****: อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ตีพิมพ์ลงใน Asahi World Forum 2016, บทความพิเศษ Asahi Shimbun , 26 ตุลาคม 2016
*****: อ้างอิงจาก ข้อมูลสินค้าของ SoftBank (อารมณ์ของ Pepper)
http://www.softbank.jp/robot/consumer/products/emotion/
******: ความหมายแรกของคำว่า เห็นอกเห็นใจ ในพจนานุกรม Daijirin (พจนานุกรมญี่ปุ่น): ความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ตามหลักจิตวิทยา
*******: อ้างอิงจาก เว็บไซต์ของ MEXT (บทที่ 2 For Better Elementary and Junior High School Education, Part II, 2007, White Paper on Education, Culture, Sports, Science and Technology)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200701/002/002/002.htm
********: ตัวอย่างเช่น คุณยูทากะ มัตสึโอะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับท็อปของประเทศญี่ปุ่นคนหนึ่ง และรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียว เคยเตือนเราว่าอย่าสับสนระหว่างคำว่า "ชีวิต" ซึ่งหมายถึงการต้องการอยู่รอดและแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ กับคำว่า "ความสามารถทางสติปัญญา" ซึ่งจะแสดงออกมาสูงสุดเมื่อมีเป้าหมายให้ไปให้ถึง (E-Ai ni Ubawareru Shigoto [Work to be Taken Over by AI in the Future]. ฉบับพิเศษ, AERA. 15 มิถุนายน 2015. สำนักพิมพ์ Asahi Shimbun Publications). คำถามในบทความนี้เกี่ยวข้องกับการสับสนระหว่างสองสิ่งนี้
*********: Brynjolfsson, E., et al. (2016). The Second Machine Age. Nikkei Business Publications.ที่มา : http://www.fujitsu.com/th/th/about/resources/featurestories/2017072801.html


 

 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2
Banner-mannaulschool-opsV2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

10506886
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
11983
10856
18611
82939
288275
304001
10506886

คาดการณ์วันนี้
6072

3.06%
28.67%
1.35%
2.18%
0.03%
64.71%
Online (10 minutes ago):134
134 guests
no members

Your IP:18.204.48.69


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webops@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin