วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (24-07-2564)

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. (18-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผย…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเห…

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหว...

17-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมิ…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัน...

16-07-2564

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครง…

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและปร…

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่ก…

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจัง...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศึกษาธิการภาค 6 (24-07-2564)

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาธิการภาค 1 (23-07-2564)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศึกษาธิการภาค 16 (21-07-2564)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
 • 1
 • 2
 • 3

24-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ป...

24-07-2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเค…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา…

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภ...

21-07-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

20-07-2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่…

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกร...

20-07-2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบา…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

20-07-2564

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑...

16-07-2564

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเน…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เ...

16-07-2564

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุ…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้...

14-07-2564

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน…

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำน...

13-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำน…

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพ...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปบ.จชต.) เตรียมความพร้อมกา…

       วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาท...

11-07-2564

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรในการทดลองปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่)

(ศปบ.จชต.) ขับเคลื่อนการดำเน…

             เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแด...

08-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมพิจารณากลั่นกรอ…

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้...

08-07-2564

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผ…

(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่ง...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (25-07-2564)

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (23-07-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (23-07-2564)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (23-07-2564)

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"
 • 1
 • 2
 • 3

25-07-2564

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประสานงาน      “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ผ่านระบบ Microsoft ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft

ศธจ.แพร่ร่วมประชุมผู้ประส…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางพุทธพร  อินทรนันท์ และนางรจนา  กาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาต...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธจ.พะเยา นำคณะเข้าเยี่ยม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

23-07-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีม…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจ...

23-07-2564

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "คืนเงิน-ผ่อนผัน-ลดค่าเทอม สู้โควิด"

ศธจ.จันทบุรี ร่วมรายการ …

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรายการ "NBT Central รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน...

23-07-2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564

ศธจแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติ…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแ...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเตรีย…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเตรียมค...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูน...

23-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร...

23-07-2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 และพิธีทำบุญอาคาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำโดยนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน น...

23-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ดำเนิน“โค…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษ...

23-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือฯ ประจำปี 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการส่…

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัด...

22-07-2564

ศธจ.เลย ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ศธจ.เลย ประชุมบุคลากรสำนั…

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แส...

22-07-2564

จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)”

จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

22-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การนิเทศ …

             วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจ...

22-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาสีขาว

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การเสริมส…

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป...

22-07-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมตาม“โครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และป้องกันไวรัส COVID-19 (5 ส. BIG Cleaning สู้ไวรัสโควิด 19)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) จัดกิจกรร…

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

1มนุษย์ต้องการความประสบความสำเร็จ ตามความฝันนี่เรา ๆ ท่าน ๆ ที่พยายามก้าวเดินไปตามถนนแห่งความฝันที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าความฝันนั้นจะดูยิ่งใหญ่น่าตกใจหรือตั้งไว้เล็กมาก จนแทบไม่น่าเชื่อ แต่ในที่สุดก็สรุปได้ว่าฝันของเขาก็แค่อยากให้ชีวิตมีความสุขกับรูปแบบชีวิตที่เรียบง่าย

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 19 ประการมีดังนี้

1.สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ผู้มีสุขภาพดีย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากร่างกายมีสุขภาพไม่ดีร่างกายมีปัญหา ก็ควรใส่ใจต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพโดยการไม่ทำลายสุขภาพของตนเองโดยการดื่มเหล้าเป็นอาจิณติดบุหรี่งอมแงม จงดูแลสุขภาพโดยการหาอากาศดีๆ หายใจ ห่างไกลจากควันไฟ ควันบุหรี่ ฝุ่น จงกินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน แล้วเลือกอาหารดี ๆต่อสุขภาพมารับประทาน และจงกินแต่พอดี ๆ ออกกำลังกายวันละเล็กละน้อย สม่ำเสมอ เป็นยาอายุวัฒนะหาวิธีการเดินบ้าง แทนการใช้รถ การขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หาหนังสือมาอ่าน หรือกินนมอุ่น ๆ ก่อนนอน จำให้หลับสบายเพื่อหลีกเลี่ยงการกินยานอนหลับ ทำงานด้วยใจรัก และเป็นสุข ในขณะทำงานจะเหมือนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยแบ่งเวลามาทำงานอดิเรกบ้าง ทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุขขณะทำ พบเพื่อนฝูงที่ถูกใจ สนุกสนานเป็นกันเองในขณะคุยต่อชีวิตเพื่อเป็นแนวทางสร้างสุข ศึกษาธรรมมะและปรัชญาอะไรก็ได้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อเป็นแนวทางสร้างสุข ทำใจให้มีจิตใจเบิกบาน สร้างความกลมกลืนวิถีชีวิต ไม่ตึงเครียดเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดี

2.พูดแบบไหนถูกใจคน
ใช้หนังสือเป็นคู่มือ ใช้พจนานุกรมเพื่อให้รู้ความหมาย แล้วใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง พกสมุดโน๊ตติดตัว พบคำใหม่ หรือสำนวนใหม่ที่พบแล้วหาเวลาว่าง ๆ มาอ่าน แล้วนำไปใช้ในการสนทนาจัดเรียงรูปประโยคที่พูดออกมาให้สละสลวย
 

3.เพิ่มพลังให้การรวบรวมความคิด
การรวบรวมกำลังความคิด จะทำให้อยู่เหนือสถานการณ์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย หากกำลังนั่งใจลอย ก็เรียกสติกลับมาห้ามเบื่อหน่ายในสิ่งที่กำลังทำ เวลาทำงานก็มีหยุดพักกลางวันบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความล้า จงกระตุ้นตนเองโดยให้มองถึงจุดหมายในชีวิตจะได้มีพลังห้ามอ้างว่าไม่มีเวลาผลัดกันประกันพรุ่งห้ามคิดว่าผมทำไม่ได้ จงกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ไม่ปล่อยไปอย่างเอ้อระเหย ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่คุณไม่พอใจหรือมีผลต่อชีวิตเพียงใด ก็จะไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ จงเชื่อว่าทุกอย่างแก้ไขได้

2
4. พัฒนาความจำของตนเอง
จงจำให้ได้ เพื่อให้หลุดพ้นต่อความตื่นเต้น ความกระวนกระวายจนขาดความมั่นใจในตัวเอง จงอย่าให้สมองจำสิ่งที่ไม่ควรจำ จนเป็นความจำที่เลวร้ายจงพยายามจดจำแค่เรื่องที่ดี ๆ มองโลกในแง่ดี สามารถมีความสุขกันทุกวันที่ผ่านมา จงเลิกพูดถึงความทรงจำที่เลวร้าย จงหาทางล้างความทรงจำเก่า ๆที่ไม่มีประโยชน์กับตัวเอง เพื่อให้เหลือที่ว่างไว้ใส่ความทรงจำดี ๆ ใหม่ ๆที่ได้เจออาจทำโดยทบทวนสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้น และนำมาจดจำเป็นพิเศษก่อนจะนอน และหลังตื่นนอนทุกวัน จงไว้วางใจกับสมองของตนเองว่า สามารถจำได้ จงสนใจที่จะจำชื่อคน หรือทบทวนความจำโดยการพูดดัง ให้ตัวเองได้ยิน ทำบ่อย ๆ ก็จะจำได้สรุปทั้งหมดดีกว่ามองแบบผ่าน ๆ จงเชื่อมโยงความรู้ใหม่ ๆ ให้ประสานต่อเนื่องกับความรู้เดิมที่มีอยู่ด้วย


5.อารมณ์ที่ดีขึ้นจงปัดกวาดทำความสะอาดอารมณ์
หากมองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างก็เป็นศัตรูหมดเวลาที่ใจท้อแท้ เสียงพูดหน้าตาก็ดูสิ้นหวัง จงหยุดมองโลกในแง่ร้ายหยุดด่าทอตัวเอง จงขับไล่อารมณ์ที่สิ้นหวังออกไป อย่าให้ความรู้สึกในแง่ร้ายเกิดจากความโลภขณะที่ปีนขึ้นยอดผาจงหยุดมองทัศนียภาพรอบข้างเป็นระยะ ๆ ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาเดินไป พอถึงยอดผาก็จะมีคนรอบข้างเข้ามาห้อมล้อมท่ามกลางความโล่งอก
จงมองมิตรภาพให้เพื่อน ๆ รอบตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาด้วยเงินทอง จงมอบรอยยิ้มและคำทักทายมอบให้กับคนกวาดถนน บุรุษไปรณีย์ คนทำความสะอาดที่ทำงาน คนเก็บขยะ เพราะวันหนึ่งเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้
กระจกที่ขุ่นมัวจากคราบสกปรก คงสดใสไม่ได้หากไม่ได้รับการทำความสะอาด จิตใจก็เช่นกัน

6.เสียงที่มีเสน่ห์และการพูดที่ชัดเจน
การพูดดีย่อมปูทางที่ดี การพูดดีต้องพูดอย่างมีประสิทธิภาพคนแต่งตัวธรรมดา พูดทุกคำมีคุณค่า เขาย่อมได้รับการยอมรับจากผู้ฟัง ตรงข้ามคนแต่งตัวดีพูดเรื่องน่าเบื่อไร้สาระย่อมหาคนฟังได้ยาก

การฝึกพูดบ่อย ๆ จะทำให้การพูดมีประสิทธิภาพการพูดที่มีเสน่ห์ ต้องมีเสียงลักษณะอ่อนโยน น่าสนใจ นุ่มนวลจริงใจ ตั้งใจ และประทับใจการพูดเร็ว ๆ น้ำเสียงที่เชี่ยวกราด ย่อมไม่มีเสน่ห์หากหมั่นฝึกพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าเกลียด และคำพูดที่หยาบกระด้างการออกกำลังกายมีผลต่อการพัฒนาการพูดเพราะทำให้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียงแข็งแรง

7.ไหวพริบที่ดีสร้างพรุ่งนี้ให้คุณ
ไหวพริบที่ดีจะช่วยประสานระหว่างงานที่เราทำกับชีวิตครอบครัวเพื่อไม่ให้เกิดการแตกหักขัดแย้งกัน โดยแก้ปัญหาให้ชีวิตราบรื่น และกลมกลืนได้ตลอดไป การกระทำที่ไม่ฉลาดในบางช่วงชีวิต ด้วยความหุนหันพลันแล่นพลั้งเผลอไป อาจต้องมานั่งเสียใจตลอดทั้งชีวิต เป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตจงจำไว้ง่าย ๆ คือ จงทำในสิ่งที่ควรทำ และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ทั้ง ๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรทำแต่ยังทำจนได้ แสดงว่าความคิดของคุณถูกอารมณ์ควบคุมไว้ ทำให้พฤติกรรมไม่ไปตามความคิด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะเกิดผลลบกับตัวเอง มีดังนี้การดูถูกผู้อื่น การล่วงละเมิดชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น การชมตัวเองให้ผู้อื่นฟัง (ยกตนข่มท่าน)สอนคนอื่นในงานของเขาเพราะเขาภูมิใจมากที่สุดในอาชีพเขา จงเพิ่มไหวพริบให้กับตัวเอง โดยคิดว่าหากเราเป็นเขาเราควรจะทำอย่างไร (เอาใจเขามาใส่ใจเรา) ผลงานธรรมดา แต่ลีลาเป็นต่อ


8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า
นายจ้างทุกคนย่อมต้องการใช้เงินของเขาอย่างเต็มคุณค่าที่สุดในธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นมา จงมาสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง มีการมาสายเป็นประจำใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปโดยเปล่าประโยชน์ ปล่อยเวลาให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า และทำงานไม่เต็มที่ จงพัฒนาตัวเองด้าน ทำงานประณีต สะอาดสุดแม้จะยาก พัฒนาการพูดถึงงานและนายจ้างได้อย่างน่าประทับใจ สร้างความสนใจในงานของตัวเอง จงค้นหางานที่ทำด้วยอะไรคือที่มาของงาน ขอบเขตหน้าที่ ภาพการพัฒนางานในอนาคต ความสัมพันธ์กับเป้าหมายการผลิต ผลผลิตขั้นสุดท้ายสัมพันธ์กับงานส่วนอื่น จงตั้งคำถามต่าง ๆในงานของคุณจงฝันถึงความก้าวหน้าของตนเองด้วย จงตั้งใจทำงาน เบิกบานใจในการทำงาน สร้างมนุษย์สัมพันธ์ทำงานด้วยความรู้สึกสบายใจและจงพึงพอใจในงาน


9.พัฒนาอุดมการณ์ของตนเอง
คนมากมายใช้ชีวิตแพล่องลอยไร้แก่นสาร เพราะดำเนินชีวิตแบบขาดมาตรฐานและไร้อุดมการณ์ อุดมการณ์อย่างง่าย ก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด จงหลีกเลี่ยงหลีกหนีเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด จงเคารพตัวเองสร้างอุดมการณ์ของชีวิตที่จะก้าวเดินไป


10.สร้างเป้าหมายชีวิตให้สมบูรณ์
จงสร้างเป้าหมายที่แน่นอนที่สมบูรณ์แบบในชีวิตที่อยากมีชื่อเสียง เป็นคนดีของชาติครูมักจะถามว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไร พอโตขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ จึงปลุกขวัญตัวเองว่า เราต้องทำได้ความกลัวเป็นอุปสรรคต่อความฝัน จึงกระโดดออกมาจากความฝันเนื่องจากฝังใจอยู่กับความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สร้างอุปทาน จงอย่าเชื่อถือโชคลาง เพราะจะทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านงมงายขาดอิสระในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามอุดมการณ์ของตัวเอง จงอย่าคิดว่าตนเองเป็นคนโง่เขลาเพียงแต่เรายังไม่รู้เท่านั้น จงยอมรับความคิดว่าเรายังไม่รู้ เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งนั้นจงอย่ากลัว จงอดกลั้นและใจเย็น จงพิจารณาปัญหาให้เห็นทางแก้ไขปัญหา อย่าไปหวาดหวั่น จงไม่ลำเอียงอคติ จงสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง จงไว้วางใจตัวเอง จงเบิกบานใจและหลีกเลี่ยงการมองโลกในแง่ร้าย


11.การสื่อสารที่ดี
จงพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ จงนับถือตัวเองว่าตัวเองมีค่าการสนทนาจะดูงดงาม อีกทั้งต้องมีจิตใจที่มั่นคงไม่โดนกระทบจากคำพูดหรือคำไม่สุภาพจากคนอื่น จงพัฒนาน้ำเสียงการพูดและน้ำเสียงที่น่าฟัง ทุกครั้งที่มีการสนทนา จงทำให้สมองว่างเพื่อทำให้สามารถเติมความรู้เข้ามาในสมองได้ จงหลีกเลี่ยงการพูดถึงความผิดและจุดด้อยของตัวเองและของคนอื่นด้วย อย่าผูกขาดการสนทนาแต่เพียงผู้เดียว จงเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีตลอดการสนทนา สังเกตด้วยว่าผู้ฟังกำลังสนใจฟังเรื่อที่เราพูด หากไม่ก็ควรเปลี่ยนหัวเรื่องสนทนา จงแสดงความห่วงใยผู้ฟังด้วยในทุกข์สุขดิบ แต่อย่ามากจนเป็นซักฟอกเรื่องส่วนตัวมากเกินไป แสดงความเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้เกิดการอึดอัดในการร่วมสนทนาเพื่อให้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จบการสนทนาควรจบด้วยถ้อยคำที่ทำให้คู่สนทนาอยากกลับมาคุยกันอีก

3

12.อ่านมากรู้มาก
คนฉลาดจะหาหนังสือมาอ่านอยู่เสมอหนังสือมีเลือดและชีวิตซ่อนอยู่ทุกตัวอักษร ขึ้นอยู่กับว่าจะสัมผัสได้มากน้อยแค่ไหน หนังสือไม่เคยไร้คุณค่าหนังสือช่วยย่นระยะทางในการค้นหาประสบการณ์ หนังสือคือสิ่งที่เติมเต็มในช่องว่างของความฉลาดและไหวพริบ จงอ่านหนังสือให้เป็นวินัยแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านเลือกหนังสืออย่างไรจึงจะหลักแหลม จงรู้ว่าสิ่งที่ขาดคืออะไร อย่าหาข้อผิดพลาดในวรรณกรรมเพราะจะทำให้สูญเสียสิ่งที่มีคุณค่า อย่าสร้างเงื่อนไขในการเลือกรับรู้การอ่านเร็วเพื่อหาเนื้อหาโดยภาพรวม โดยวิธีการกวาดสายตาอย่างไรก็ตามอ่านตามวิธีการที่ถนัดกับตัวเองเพื่อให้การรับการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้เขียนได้อย่างลึกซึ้ง

13.ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้
ทุกชีวิตมีปัญหา หากงานมีปัญหา ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การแก้ปัญหาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวิชีวิต มีปัญหาก็แก้ปัญหาไปจงเป็นเหมือนจุกไม้ก๊อกที่ลอยอยู่ในทะเล แม้ว่าคลื่นจะพัดกระหน่ำแค่ไหน จุกไม้ก๊อกก็ไม่มีวันจมจงเผชิญหน้ากับปัญหารวบรวมข้อมูลที่ตรงประเด็นให้มากที่สุดศึกษาความเป็นไปได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบวกหรือลบกับคุณกันแน่จำกัดวงของปัญหาให้แคบที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ รวมพลังฝ่าฟันปัญหาออกไป โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดจงแก้ปัญหาด้วยใจสงบ โดยปราศจากอารมณ์ฉุนเฉียวหรือกล่าวโทษผู้อื่น รวบรุมสติแก้ไข จงแก้ปัญหาในขณะที่มันยังเล็กอยู่ ปล่อยไปมันจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วแก้ยาก

 

14.เพิ่มความสุขให้ตัวคุณเอง
เมื่อคุณมองบางสิ่งที่เป็นความสุขให้บางคนโดยปราศจากความใจแคบคุณจะพบกับความสุขอันแท้จริง จงหาโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ตกยาก กำพร้าขาดความรักและความอบอุ่น คนชราไร้คนเหลียวแลให้มีงานอดิเรกเพื่อผ่อนคลาย เรียนรู้ที่จะชอบงานของตนเองจงหาวิธีให้มีความสุขจาการทำงาน สนุกกับงาน และสร้างบ้านที่อยู่ให้เป็นสุข สังสรรค์พูดคุยกับคนอื่น และหาปรัชญาชีวิต เอาไว้เป็นหลักด้วย

15.วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เข้าห้องสมุดอ่านสารานุกรม เพื่อให้รู้กว้างและเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ ย้อนดูอดีต เข้าฟังการบรรยายต่าง ๆ บ้างก็ดี จงอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือแล ธรรมมะ ชาดก กีฬาวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดโลกกว้างด้วยการชมทีวี และวีดีโอ

16.มากกว่าที่คุณคิด (พัฒนาความคิด)
จงพัฒนาพลังความคิดของตนเอง จงอ่านเพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้นเข้าร่วมถกปัญหาพยายามค้นหาคำตอบ จากการที่มีคนถาม

17.โครงการแล้วโครงการเล่า
ให้มีโครงการใหม่อยู่ตลอดเริ่มคิดแผนการเตรียมไว้เสมอก่อนงานที่ทำอยู่กำลังจะสิ้นสุดจบลง วิธีนี้จะทำให้คุณไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์หงอยเหงา ความยุ่งไม่ใช่ตัวทำลายความสงบใจ แต่ความเกียจคร้านและการผลาญเวลาที่เป็นสาเหตุของความเบื่อหน่าย และสร้างปัญหาในอนาคตอันใกล้ จงสร้างสุขภาพให้ดี จะได้ทำงานได้ดีจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และสุดท้ายจงมีชีวิตอยู่ได้อย่างเรียบง่าย
1

18.ความสงบเงียบในทั้งหมด
คนที่เยือกเย็นจะสงบกับชีวิตมากกว่าคนที่ชอบตีโพยตีพายและมีชีวิตอยู่อย่างร้อนรน จงเรียนรู้ตัวเอง ให้คุณค่าชีวิตตนเอง เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้ที่จะทำตัวตามสบาย ล้างความเครียดและความกังวล

 

19.ถึงเวลาสร้างฝันให้เป็นจริงแล้ว
ปรับเข้าสู่ความสวยงาม สนุกกับความจำเป็น ทำไมต้องกินต้องดื่มทำไมต้องใช้เวลาถึงสองในสามเพื่อสร้างความร่ำรวยให้ชีวิต บางคนคิดว่าตัวเองจำเป็นต้องทำงานเพื่อความอยู่รอด ทำให้ไม่มีเวลาที่จะทำหลาย ๆ สิ่งที่คุณสนใจคุณอาจเบื่อหน่ายกับการต้องทำงานหนักในขณะที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพ อย่าทำงานเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อทำงาน จงสร้างความคิดให้กับตัวเองโดยการฝึกพูด 
หลีกเลี่ยง คำว่า "ทำไม่ได้" หรือปฏิเสธอยู่เป็นประจำ จงพูดว่า"ฉันทำได้ " "ฉันจะพยายาม "

20.บทส่งท้าย
ทุกคนต้องการความสำเร็จ หากดำเนินการตามเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 19 ประการแล้ว เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอน ดังนี้

สุขภาพดี สุนทรีย์วาจา
นำพาพลังความคิด

พิชิตความจำ
ทำให้อารมณ์ดี เสียงดี
มีเสน่ห์

ทำเท่ห์ไหวพริบ ใกล้ชิดหัวหน้า
พัฒนาอุดมการณ์

เป็นพรานล่าเป้าหมาย แพร่งพรายสื่อสาร
อ่านนานรู้มาก

ไม่ลำบากเราแก้ไขได้ สร้างใจให้สุข
สนุกกับความฝัน

นวัตกรรมพัฒนา หรรษางานต่องาน
สืบสานความสงบ

พานพบฝันให้เป็นจริง

ที่มา : 19 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ โดย อาภาภรณ์ โชติกเสถียร / www.seal2thai.org

 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2
Banner-mannaulschool-opsV2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

10506965
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
12062
10856
18690
82939
288354
304001
10506965

คาดการณ์วันนี้
5904

3.06%
28.67%
1.35%
2.18%
0.03%
64.71%
Online (10 minutes ago):123
123 guests
no members

Your IP:18.204.48.69


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webops@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin