ฮาร์ดดิสก์ External Haddisk ใครใช้บ่อยๆ พกไปหลายที่ ใช้ร่วมกันหลายคน หรือเผลอทำหล่น หรือใช้งานผิดวิธี อาจทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ของคุณด้วย การใช้งานฮาร์ดดิสก์ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ปลอดภัย เพราะหากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ต่อแล้วคอมมองไม่เห็น โอกาสที่จะกู้ไฟล์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ก็ยากหรือไฟล์ในฮาร์ดดิสก์นั้นเสียไปเลย

ปัญหาฮาร์ดดิส์ ต่อคอมแล้วไม่ติด อาจเกิดขึ้นจาหหลายสาเหตุ ที่คุณต้องลองตรวจสอบ ได้แก่

1

- สาย USB ที่ต่อฮาร์ดดิสก์ทำงานปกติหรือไม่ เพราะอาจเป็นที่สาย USB มีปัญหา อาการติดๆ ดับๆ อาจเกิดขึ้นจากสายสัญญาณและพอร์ตต่อพ่วงจากตัวฮาร์ดดิสก์
- เปลี่ยนพอร์ต เสียบพอร์ต USB อื่นๆบนคอมพิวเตอร์
- External HDD ที่ต้องต่อไฟเลี้ยงด้วย ให้ตรวจสอบว่าาสายไฟเสียบเรียบร้อย ทำงานปกติหรือไม่ ไฟเข้าไหม

แต่ถ้าเจอฮาร์ดดิสก์อาการแบบนี้ คุณไม่ควรจะเข้าไปแก้ไขและต้องรีบหาทางเอาข้อมูลออกโดยเร็วคือ
2

- หากมีเสียงแกรกๆ ดังผิดปกติ เป็นไปได้ที่หัวอ่านเกิดความเสียหายอยู่ หากใช้นานๆ อาจส่งผลเสียต่อข้อมูลฮาร์ดดิสก์ได้ ดังนั้นรีบนำข้อมูลออกมาจากฮาร์ดดิสก์ไปที่ใหม่ให้ได้มากที่สุด และต่อเนื่องที่สุด
ก่อนที่ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้นั้นจะพังจริงๆ
- หากมีปัญหาในการใช้ฮาร์ดดิส์กแล้ว อาจจะต้องส่งเคลมกับผู้จำหน่าย และติดตามเรื่องของข้อมูลที่อยู่ภายในอีกครั้ง ต้องเคลมทั้งในส่วนของฮาร์ดดิสก์และกล่องไปพร้อมกัน ดังนั้นในส่วนนี้ควรจะต้องเก็บกล่องที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของฮาร์ดดิสก์เอาไว้ด้วย เผื่อมีการเรียกเช็คเลข Serial
- แต่ในกรณีที่เป็นฮาร์ดดิสก์แบบแยกประกอบเอง คือซื้อฮาร์ดดิสก์มา แล้วหาซื้อกล่อง Enclosure มาใช้ร่วมกัน การประกันก็จะอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์เป็นหลัก เพราะกล่องจะเริ่มต้นการรับประกันในระดับเดือนเท่านั้น ยกเว้นที่เป็น Enclosure จากผู้ผลิตรายใหญ่ชั้นนำ ที่อาจจะมาพร้อมกันรับประกันระดับปี
หากปัญหาเกิดขึ้น ทำให้เรามองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ เปิดไม่ติด เกิดจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ให้หยุดทำการสแกนหรือแก้ไข เพราะอาจทำให้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เสียไปตลอดกาล

 

นอกจากนี้ยังมีทางกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 2 ทางที่น่าสนใจคือ
3

- หากข้อมูลไม่สำคัญมาก และยอมเสียได้บางส่วน ให้ใช้โปรแกรมสำหรับการกู้ข้อมูลที่คุณมั่นใจและพยายามทำเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น เพื่อลดความบอบช้ำกับตัวไดรฟ์
- หากข้อมูลสำคัญมากๆ ไม่อยากให้ข้อมูลเหล่านั้นหายไป ศูนย์บริการกู้ข้อมูลก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้ เพราะจะมีพาร์ทหรือชิ้นส่วน ที่จะนำมาเปลี่ยนเพื่อให้ฮาร์ดดิสก์คุณทำงานได้อีกครั้ง ให้การกู้ข้อมูลได้สะดวกขึ้น แต่ราคาก็จะสูงตามความเสียหายและความจุของฮาร์ดดิสก์ด้วย

การเลือกซอฟต์แวร์หรือซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่ม เพื่อสำรองข้อมูลเอาไว้ เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำ เพราะอย่างน้อยแม้ไฟล์เสียหายก็ยังมีข้อมูลสำรองที่สำคัญก็ยังอยู่ ไม่หายไปไหน ถ้าหายโอกาสกู้นั้นอาจไม่ได้ไฟล์สำคัญนั้นคืนมา

 

ที่มา : www.it24hrs.com