วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
https://www.moe.go.th/การประชุมระดับเจ้าหน้า/47776/

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (30-11-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

30-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (07-12-2564)

การประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 14 (07-12-2564)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัวดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 14 (07-12-2564)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564

ศึกษาธิการภาค 14 (07-12-2564)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ศึกษาธิการภาค 14 (07-12-2564)

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศึกษาธิการภาค 14 (07-12-2564)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนามถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
 • 1
 • 2
 • 3

06-12-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการบร…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ในฐานะกรรมการฯ...

06-12-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธภ.7 ร่วมประชุมขับเคลื่อนกา…

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมประ...

06-12-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สป.ศธ.

ศธภ.7 ร่วมประชุมการจัดทำงบปร…

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมประชุมกา...

06-12-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมประชุมคณ...

06-12-2564

ศธภ.7 ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะองค์การและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศธภ.7 ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจ…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ได้ให้สัมภ...

06-12-2564

ศธภ.6ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ศธภ.6ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค…

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น.ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไป ...

05-12-2564

ศธภ.๑ ร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน” เล่มที่ ๔๒

ศธภ.๑ ร่วมพิธีรับมอบหนังสือพ…

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมา...

05-12-2564

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ” รัชกาลที่ ๙

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “ว…

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  พร้อมด้วยนายผจญ...

03-12-2564

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแ…

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาวนิภ...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (07-12-2564)

ศธจ.มหาสารคาม พิธีตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (07-12-2564)

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (06-12-2564)

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (06-12-2564)

ศธจ. เลย ประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (05-12-2564)

ศธจ.ลพบุรี พิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (05-12-2564)

ศธจ.ลพบุรี จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • 1
 • 2
 • 3

07-12-2564

ศธจ.มหาสารคาม พิธีตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ศธจ.มหาสารคาม พิธีตักบาตร…

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.รัติพร...

07-12-2564

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการเส…

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิล...

06-12-2564

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวาย…

    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาววาสน...

06-12-2564

ศธจ. เลย ประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

ศธจ. เลย ประชุมคณะกรรมการ…

             วันที่ ๖ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙.๐๐ น. สำนักงานศึ...

05-12-2564

ศธจ.ลพบุรี พิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี

ศธจ.ลพบุรี พิธีการรับเครื…

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ประธานในพิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของครูโรงเรีย...

05-12-2564

ศธจ.ลพบุรี จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ศธจ.ลพบุรี จัดพิธีมอบหนั…

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบห...

05-12-2564

สุโขทัยจัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สุโขทัยจัดงานวันชาติและวั…

  วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน...

05-12-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีวางพานพุ่มสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีวางพา…

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ...

05-12-2564

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเ…

       วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา​ 7.00 น. นายอดุล​ เทพ​ก​อม​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​แพร่​ พร้...

05-12-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมพิธี…

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.15 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ...

03-12-2564

ศธจ.ลพบุรี พิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

ศธจ.ลพบุรี พิธีเปิดโครงกา…

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ....

03-12-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 30/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

       วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่...

03-12-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแ…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 3 ธ.ค.64 นายสุ...

03-12-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/64

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุ…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิก...

03-12-2564

น่านจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

น่านจัดพิธีมอบหนังสือพระร…

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดน่านจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบ...

03-12-2564

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการ ศ…

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น....

03-12-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันที่ 2 ธันวาคม 2564   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดม...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

0 51
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ และ มอบนโยบายการจัดการศึกษา​ พร้อมด้วย​ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ.​ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ.​ นาย​สุภัทร​ จำปา​ทอง​ ปลัด ศธ.​ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ​ กอศ. คณะผู้บริหาร​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) โดยมี​ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ นายสัมฤทธิ์​ ไกล​ถิ่น ประธาน​กรรมการ​อาชีวศึกษา​จังหวัด​เชียงราย​ นางสาวอรพิน ดวงแก้ว​ ผู้​อำ​น​ว​ยการ​วิทยา​ลัย​อาชีวศึกษา​เชียงราย​ ผู้บริหารส่วนราชการ​ คณะครู และนักเรียน​นักศึกษา ​ร่วมให้การต้อนรับ​ จาก​นั้น​คณะ​ฯ​ ได้​เยี่ยม​ชม​การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าการอาชีวศึกษาของพื้นที่​ ​ ณ วิทยา​ลัยอาชีวศึกษา​เชียงราย​
0 480 530 940 580 610 930 870 30 300 29
ศธภ.7​ : ภาพ​/ข่าว

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12206439
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7778
9699
21678
83508
75367
360928
12206439

2.90%
28.03%
1.62%
2.82%
0.03%
64.60%
Online (10 minutes ago):104
104 guests
no members

Your IP:54.227.97.219


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin giriş
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri 1xbet ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek