วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Sutasini Jaroensap (15-11-2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 • 1
 • 2
 • 3

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (17-01-2565)

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศึกษาธิการภาค 1 (17-01-2565)

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค 1 (17-01-2565)

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค 10 (13-01-2565)

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ศึกษาธิการภาค 10 (13-01-2565)

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

ศึกษาธิการภาค 14 (13-01-2565)

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • 1
 • 2
 • 3

17-01-2565

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจา…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่…

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางสาววนิดา แก่น...

13-01-2565

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคล…

      วันที่​ 13​ มกราคม​ 2565​ ว่าที่​ ร.อ.วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ ปฏิบัติหน้าที่​ ...

13-01-2565

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสา…

           วันที่​13​ มกราคม​2565​ ว่าที่​ ร.อ.วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​10...

12-01-2565

ศธภ.7 เปิดประชุม “ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 ตามโครงการส่งเสริมการนำหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปใช้ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ศธภ.7 เปิดประชุม “ปรับปรุงสา…

วันนี้ (12 มกราคม 2565) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธาน เปิดการประชุ...

12-01-2565

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำ…

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคล...

12-01-2565

ศธภ.16:คารวะขอพรปีใหม่และรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ศธภ.16:คารวะขอพรปีใหม่และราย…

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมคณะเข้าคารว...

11-01-2565

ศธภ.7 เปิดการประชุม “ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7”

ศธภ.7 เปิดการประชุม “ส่งเสริ…

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานเปิดการประชุม...

11-01-2565

ศธภ.10 : ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ ศธจ.บึงกาฬ

ศธภ.10 : ติดตามการขับเคลื่อน…

วันที่ 11 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ น...

11-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหาร…

      วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธ...

11-01-2565

ศธภ.16:ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศธภ.16:ประชุมผู้บริหารสำนักง…

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมผู...

11-01-2565

ศธภ.10 : การประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.10 : การประชุมผู้บริหาร …

วันอังคารที่ 11มกราคม 2565 ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้ว...

11-01-2565

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดก…

     วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก) ปฏ...

11-01-2565

ศธภ.7 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.7 เข้าร่วมการประชุมผู้บร…

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ...

09-01-2565

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และติดตามนโยบายการตรวจเฉพาะด้าน (Agenda Based) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการ…

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม  2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (17-01-2565)

ศธจ.ลพบุรี จัดงานวันครู ปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (17-01-2565)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ (17-01-2565)

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันครูปี 2565

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (17-01-2565)

ศธจ.หนองคาย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (17-01-2565)

ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (17-01-2565)

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565
 • 1
 • 2
 • 3

17-01-2565

ศธจ.ลพบุรี จัดงานวันครู ปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ศธจ.ลพบุรี จัดงานวันครู ป…

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดงานวันครู ปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระคุณ บูรพาจารย์ จัดพ...

17-01-2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

    วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจ...

17-01-2565

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันครูปี 2565

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันคร…

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับคุรุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานท...

17-01-2565

ศธจ.หนองคาย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ศธจ.หนองคาย การจัดทำคำรับ…

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 &nb...

17-01-2565

ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพ…

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพ่อขุนรา...

17-01-2565

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565

การจัดงานวันครู ครั้งที่ …

  วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขั...

17-01-2565

สุโขทัยจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

สุโขทัยจัดงานรัฐพิธีวันพ่…

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 จังหวัดสุโขทัยจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2565 โดยมีนายวิรุฬ  พร...

17-01-2565

ศธจ.น่านจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2563

ศธจ.น่านจัดพิธีรับพระราชท…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ภายหลังจากร่วมพิธีวันครูส่วนกลาง ออนไลน์ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธาน...

17-01-2565

ศธจ.น่านนำครูเอกชนจังหวัดน่านร่วมพิธีวันครูส่วนกลาง

ศธจ.น่านนำครูเอกชนจังหวัด…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการ จังหวัดน่าน พร...

16-01-2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) กิจกรรมจิ…

   วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสายใหม ...

14-01-2565

น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ สอง ณ โรงเรียนบ้านหลวง

น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.…

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.3๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเ...

14-01-2565

 น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ…

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.3๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเ...

14-01-2565

ศธจ.เลย ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน พร้อมประเมินวิสัยทัศน์  ในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร       ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น    ไปบรรจุและแต่งตั้

ศธจ.เลย ประชุมคณะกรรมการป…

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน พร้อม...

13-01-2565

(ศธจ.เลย)การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

(ศธจ.เลย)การประชุมคณะอนุก…

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจัดปร...

13-01-2565

สุโขทัยติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.สวรรคโลก

สุโขทัยติดตามผลการขับเคลื…

  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะท...

12-01-2565

สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาการศึกษา

สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรร…

  วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกร...

12-01-2565

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมขับเค…

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางชลดา พิมพิบาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมขับเคลื่อ...

12-01-2565

ศธจ.มหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ศธจ.มหาสารคาม ผู้บริหารแ…

วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพัชลี เชาว์พลกรัง ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

NEWS.1 Dec.2021

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้จัดประชุมทางไกล ศธจ. ผอ.กลุ่มที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาค ๑๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ โดยสนง. ศธจ. ภาค ๑๓ ได้เน้นให้มีการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในพื้นท่ีทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย และพสกนิกรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม รู้ถึงประวัติวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรัก และภูมิใจในท้องถิ่น และชุมชนของตนเอง

อนึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งใน Quick win ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ที่ได้ประกาศไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12723216
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
228
11836
15874
72106
173878
418266
12723216

2.85%
27.81%
1.61%
2.82%
0.03%
64.88%
Online (10 minutes ago):65
65 guests
no members

Your IP:107.21.85.250


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet