รวมรูป 3 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. รร.คำสร้างช้าง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โดยมี นายวีระศักดิ์ิ ภาระเวช รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 กล่าวต้อนรับ และนายธนู ว่องไวตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และปฏิบัติตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และมีบุคลากร ครู เข้าร่วมรายงานในครั้งนี้ด้วย