รวมรูป 9 ก.ค.63 13.30 น.รร.วัดหลวงวิทยา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่, เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต้อนรับ และนายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น และชุมชนในการช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในสถานศึกษา