วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี   ณ กระทรวงศึกษาธิการ

2564 04 01.1

 

 

2564 04 01.2

 

2564 04 01.3

 

2564 04 01.4

 

2564 04 01.5