56FD94E3-F2C9-4F35-9862-42AA7E90732Cวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 นายพัฒนะพัฒนทวีดลผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูรทวีปรีดานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมคณะร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พร้อมทั้งร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2564 จังหวัดภูเก็ตหอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี