79871

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) นำข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ บริเวณสนามหญ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันนี้ มีผลมาจากการที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการและบุคลากรบางส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เหมาะสม ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ในวันดังกล่าว และมาทำงานในวันนี้ จึงได้ร่วมกันสานต่อกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ลดมลพิษและเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วย

798927990379869

799077988579877

 

7986579866

 

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว