0 2 800x600

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรของ ศธภ.7 ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำวันพุธ ด้วยการทาสี “แถบสีขอบฟุตบาท” ณ บริเวณลานจอดรถภายในด้านหน้าของตึกอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ กล่าวว่า วันนี้ข้าราชการ และบุคลากรของ ศธภ.7 ได้ร่วมกันทาสี “แถบสีขอบฟุตบาท” ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 5 ส. ของ ศธภ.7 โดยมาจากแนวคิดที่อยากจะปรับปรุงที่จอดรถบริเวณรอบกำแพงด้านใน บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน รวมไปถึงบริเวณด้านข้างอาคาร ของ ศธภ.7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ ได้ทราบว่าพื้นที่ใดบ้างที่สามารถใช้เป็นพื้นที่จอดรถได้ และพื้นที่ใดบ้างที่ไม่อนุญาตให้จอดรถได้ ซึ่งจะทำให้การจอดรถในบริเวณพื้นที่ของ ศธภ.7 มีประสิทธิภาพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานต่อไป อีกทั้งมีแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาใช้พื้นที่ของ ศธภ.7 เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์เพื่อต่อรถยนต์ไปทำงานนอกตัวเมือง ทั้งนี้จะดำเนินการเป็นลำดับถัดไป

 สำหรับ “แถบสีขอบฟุตบาท” ที่เป็น 1) แถบสีเหลืองสลับขาว หรือเรียกว่าป้ายห้ามจอดรถทุกชนิด มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงว่าห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือส่งของในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 2) แถบสีแดงสลับขาว หรือเรียกว่าป้ายห้ามหยุดรถ หรือห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด ซึ่งร่วมถึงการห้ามจอดรถ หรือหยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารอีกด้วย เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมได้ และ 3) แถบสีขาวดำ จะมีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับสีดำ เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า สามารถจอดรถได้แต่ต้องชิดขอบทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์อื่นใดที่จะตามมาต่อไป

0 5 800x600

0 4 800x600

 0 7 800x600

0 8 800x600

0 1 800x6000 3 800x600

 0 6 800x600

 

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว