81545 800x600
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วย นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวพิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้แทนบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เดินทางไปมอบน้ำดื่ม จำนวน 57 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลยะลา โดยมี นายวัชระ รุ่งสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลยะลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยขณะนี้ทางโรงพยาบาลยะลายังคงต้องการ "เสื้อกันฝน" ในการใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ นับว่ายังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นจะต้องใช้แล้วทิ้ง ซึ่งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จะให้การสนับสนุนเป็นลำดับต่อไป
81548 800x60051810 800x600
81554 800x600S  575766535 800x60081550 800x600
ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว