ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และนางสาวพิชญนนท์ วงค์หาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  ประชุมออนไลน์ (VideoConference) ผ่านระบบ  Zoom เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร. สุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

ประชมผบรหาร 2564 5 2564