headnews4-6-64

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาคและการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้เข้ารับการอบมรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๑เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำคณะเข้าพบและรับฟังบรรยายพิเศษทิศทางและเป้าหมายทางการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

news4-6-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4154130074630465