วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการและเลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

04 06 2564 02 01

 

04 06 2564 02 02

 

04 06 2564 02 03

 

04 06 2564 02 04

 

04 06 2564 02 05