ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Video conference Google Meet ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนาย นิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

 

241973147 4570325502988349 3106759281510305586 n

S  4915206

241973338 4570326989654867 8457697929134515 n

242053877 4570326762988223 8339675852942853179 n 1