reo6 21092564 01 01วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยท่านพิเชฐ ตันสกุล ประธานอนุกรรมการ กศจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต