headnews19-10-64

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา บันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่อสาธารณะเผยแพร่โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารวิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) สตูดิโอชั้น ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

news19-10-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4565004513543017