headnews20-10-64

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัตร เลขานุการ รมว.ศธ. มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี คณะครู นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

news20-10-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4565195060190629