วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศัจธร  วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมคณะ และ ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจแบบบูรณาการติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 (หลังเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563) ณ กศน.คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 

1

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9