reo6 02062564 01วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6  นำคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564