1

       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน เข้าพบ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เพื่อหารือบทบาทภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่) ของ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับใช้เป็นเหตุผลและองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

2

 

368