headnew22-7-64-3

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย นายณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมประชุม “อุดมศึกษาส่วนหน้า” จังหวัดปทุมธานี ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

new22-7-64-3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4291107274266077