reo6 23072564 02วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีนายสมจิตร์  เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม