reo6 07072564วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการและเลขานุการ